LIVING HISTORY

BEGREPPET

I Living History använder man historiska verktyg, kläder och aktiviteter i en interaktiv presentation som ska ge deltagarna en känsla av att ha rest bakåt i tiden.
Det är inte nödvändigt att spela upp någon specifik historisk händelse, utan mer att skapa en känsla av det vardagliga livet under en viss historisk period med hjälp av klädstil, hantverk, hushållsarbete och fritidssysslor.
Living History kan också användas i utbildningssyfte när man undervisar i historia. Tonvikten ligger på att känna på livsstilen "förr i tiden".

RIVERDALE

Namnet på den plats vi gestaltar är ett fiktivt namn. Detta för att vi inte ska förknippas med specifika händelser som annars är vanligt inom historiskt återskapande.  Våran Living History verksamhet är endast avsedd för utvalda historiker och bedrivs utan turism. Vill du vara en av oss så kontakta oss för vidare info. Texan Gazette är tidningen som rapporterar om stadens händelser. Därav namnet på vår officiella Facebook grupp. Texan Gazette – The Riverdale Chronicles.

OMRÅDET

Vårt område består av ca 50 000 kvadratmeter. Ett tjugotal hus ligger intill en huvudgata. I den ena änden av gatan ligger en tältstad för mer eller mindre tillfälligt boende. Precis som en nyettablerad frontierstad såg ut. Från staden slingrar sig en en smalspårig järnväg till guldvaskningen vid Snake River.

VÅR AMBITION
Vårt syfte är att berika deltagare med den historiska mångfalden av karaktärer som fans i en småstad under 1870 och 1880-talet.